Posts by Jarmo

Metsästys leijonien suojelun nimissä osa 2

Vuoden 2002, jolloin tehtiin viimeisimpiä arvioita jäljellä olevista villeistä leijonista, ja vuoden 2008 välillä, jolloin paras luotettava data CITES:n kirjaamista...

Metsästys leijonien suojelun nimissä osa 1

Huolimatta Afrikan leijonien määrän tunnetusti dramaattisesta romahtamisesta, trofeemetsästäjät väittävät, että heidän toimintansa edesauttaa lajin yleisessä suojelemisessa.

Useat australialaiset kasvilajit uhkaavat kadota

Australian uhanalaisesta kasvistosta tehdyn suuren tutkimuksen mukaan yli 50 paikallista kasvilajia on sukupuuton uhan alla seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kahvilajikkeet sukupuuton partaalla

Tutkimusten mukaan villeistä kahvilajeista jopa 60 % on vaarassa ja mahdollisen sukupuuton partaalla, joukossa on myös maailman suosituimman kahvin lähde,...

Itämeren ympäristöuhat

Itämeri on ainutlaatuinen meri. Se on maapallon nuorin meri ja samaan aikaan eräs planeettamme kaikkein herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Vaikka...

Suojellut metsät Suomessa

Suomi on metsäinen maa, joka kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Koko maan pinta-alasta metsätalousmaata on lähes 80 prosenttia ja vesistöjä 10 prosenttia....

Suomen luonnonsuojeluliiton kaivostoimintaohjelma

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnan eräs keskittymisalue on kaivostoimintaan liittyvien ympäristötavoitteiden edistäminen. Kaivostoimintaa tai kaivoksia liitto ei itsessään vastusta, koska on ymmärrettävää,...

Saimaannorpan suojelu

Saimaannorppa on eräs maailman harvinaisimmista hylkeistä ja norpan alalaji, jota tavataan ainoastaan Saimaan järvialtaassa Suomessa. Saimaannorppa on ainoa kotoperäinen nisäkäslajimme....

Uhanalaiset lajit ja katoaminen

Maapallon kaikkien ekosysteemien ja elämän edellytys on hyvinvoivat ja monipuoliset luonnonympäristöt, joissa elävien eläin- ja kasvilajien kirjo on valtava. Ihminen...

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL on vuonna 1938 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta, kestävää elämäntapaa ja kulttuuriperintöä sekä...