Posts by Jarmo

Itämeren ympäristöuhat

Itämeri on ainutlaatuinen meri. Se on maapallon nuorin meri ja samaan aikaan eräs planeettamme kaikkein herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Vaikka...

Suojellut metsät Suomessa

Suomi on metsäinen maa, joka kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Koko maan pinta-alasta metsätalousmaata on lähes 80 prosenttia ja vesistöjä 10 prosenttia....

Suomen luonnonsuojeluliiton kaivostoimintaohjelma

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnan eräs keskittymisalue on kaivostoimintaan liittyvien ympäristötavoitteiden edistäminen. Kaivostoimintaa tai kaivoksia liitto ei itsessään vastusta, koska on ymmärrettävää,...

Saimaannorpan suojelu

Saimaannorppa on eräs maailman harvinaisimmista hylkeistä ja norpan alalaji, jota tavataan ainoastaan Saimaan järvialtaassa Suomessa. Saimaannorppa on ainoa kotoperäinen nisäkäslajimme....

Uhanalaiset lajit ja katoaminen

Maapallon kaikkien ekosysteemien ja elämän edellytys on hyvinvoivat ja monipuoliset luonnonympäristöt, joissa elävien eläin- ja kasvilajien kirjo on valtava. Ihminen...

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL on vuonna 1938 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta, kestävää elämäntapaa ja kulttuuriperintöä sekä...

Unescon maailmanperintökohteet Suomessa

Unesco on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö, jonka eräs toimialue on maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön vaaliminen. Järjestön sopimuksilla tähdätään kulttuuriperinnön...

Greenpeace

Greenpeace on vuonna 1971 perustettu kansainvälinen riippumaton ympäristöjärjestö, jonka kotipaikka sijaitsee Alankomaissa Amsterdamissa. Greenpeacella on toimistoja yli 40 maassa. Suomessa,...

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (International Union for Conservation of Nature) on vuonna 1948 perustettu kansainvälinen ympäristöjärjestö, jonka tavoite on edistää luonnon...

Yellowstone – maailman vanhin kansallispuisto

Yellowstone on suurimmaksi osaksi Yhdysvaltojen Wyomingin osavaltion sekä osittain Idahon ja Montanan alueilla sijaitseva maailman vanhin kansallispuisto, jonka pinta-ala on...