Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (International Union for Conservation of Nature) on vuonna 1948 perustettu kansainvälinen ympäristöjärjestö, jonka tavoite on edistää luonnon suojelemista ja maailman luonnonvarojen kestävää käyttöä. Järjestö tunnettiin aiemmin nimellä Maailman luonnonsuojeluliitto (The World Conservation Union). Sveitsin Glandissa päämajaansa pitävän järjestön puheenjohtajana toimii Zhang Xinsheng.

Toimintaa ympäri maailmaa

Viime vuosikymmenten aikana Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on laajentanut keskittymistään ekologian suojelemisesta myös kestävän kehityksen hankkeisiin. Toisin kuin useat muut kansainväliset ympäristönsuojelujärjestöt, Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto ei pyri saamaan julkista yleisöä luonnonsuojeluhankkeiden taakse, vaan se pyrkii vaikuttamaan hallitusten, yritysten ja muiden julkisten instituutioiden toimintaan tarjoamalla tietoja ja neuvoja sekä luomalla yhteistyöhankkeita. Organisaatio tunnetaan parhaiten laajemman yleisön piirissä heidän laatimastaan uhanalaisten lajien punaisesta listasta, joka kokoaa yhteen lajien suojeluluokitukset maailmanlaajuisesti.

Kansainvälisellä luonnonsuojeluliitolla on jäsenyys yli 1 000 valtiollisessa ja yksityisessä organisaatiossa yli 150 maassa. Järjestön toiminaan osallistuu vapaaehtoisena yli 15 000 tutkijaa ja asiantuntijaa, ja sillä on noin 1 000 täysiaikaista työntekijää yli 50 maassa. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto toimii YK:ssa tarkkailija- ja konsulttistatuksella. Järjestöllä on suuri rooli useiden kansainvälisten konferenssien järjestämisessä luonnonsuojelun ja biodiversiteetin säilyttämisen saralla. Kansainvälistä luonnonsuojeluliittoa on kritisoitu siitä, että se on asettanut luonnon edut alkuperäisasukkaiden edelle. Myös järjestön lähentyneet suhteet yritysmaailmaan viime vuosina ovat aiheuttaneet ristiriitaisia tunteita.

Järjestön perustaminen

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto perustettiin 5. elokuuta vuonna 1948 Ranskan Fontainebleaussa. Aloite uuden organisaation perustamiseen tuli UNESCO:lta ja varsinkin sen ensimmäiseltä toimitusjohtajalta ja britannialaiselta biologilta Julian Huxleylta. Järjestöä perustamassa oli joukko hallitusten ja luonnonsuojeluorganisaatioiden edustajia, jotka allekirjoittivat kansainvälistä luonnonsuojelua koskevan virallisen asiakirjan.

Uuden järjestön tavoitteina oli kansainvälisen yhteistyön kehittäminen luonnon suojelemiseksi, kansallisen ja kansainvälisen toiminnan edistäminen sekä tiedon kokoaminen, analysointi ja jakaminen. Perustamishetkellään järjestö oli ainoa kansainvälinen organisaatio, joka keskittyi luonnonsuojeluun kaikessa laajuudessa. Tätä ennen oli ollut olemassa jo kansainvälinen organisaatio lintujen suojelemiseksi.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton toiminta

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii yli 150 maassa useiden erilaisten jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kautta. Järjestö toimii muun muassa valtioiden hallitusten asiamiesten, yksityisten organisaatioiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa löytääkseen käytännöllisiä sovelluksia ympäristön suojelemisen ja kestävän kehityksen haasteisiin. Järjestö toimii vahvasti siirtymävaiheessa olevissa maissa, kehitysmaissa sekä pienten saarten kehitysmaissa alueellisten toimistojensa kautta. Järjestön toimintaohjelma tähtää etupäässä luonnon arvostamiseen ja suojelemiseen, luonnon tehokkaaseen ja oikeudenmukaisesti valvottuun käyttöön sekä luonnon ehtojen mukaisten ratkaisujen löytämiseen maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto toteuttaa toimintaansa tekemällä ja tukemalla tieteellistä tutkimusta, hallinnoimalla ja perustamalla kenttäprojekteja sekä tuomalla yhteen useita eri sidosryhmiä kehittääkseen ja parantaakseen käytäntöjä, lakeja ja parhaita mahdollisia toimintamalleja. Tällä hetkellä järjestöllä on käytettävissään projekteihin noin 330 miljoonaa dollaria myönnettyjä tukia. Arviolta puolet tästä määrästä on osoitettu ilmastonmuutokseen mukautumisen ongelmiin ja noin 10 prosenttia kohdistuu ilmastonmuutoksen lieventämiseen kasvihuonekaasujen vähentämisen kautta.

Punainen lista

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on julkaissut vuodesta 1964 lähtien uhanlaisten lajien punaista listaa (tunnetaan myös nimellä Punainen kirja), joka on maailman kattavin kokoelma eliölajien kansainvälisestä suojeluluokituksesta. Punainen lista perustuu tarkoille kriteereille, joilla arvioidaan tuhansien lajien ja alalajien uhanalaisuutta ja sukupuuttoon kuolemisen riskiä. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on maailman johtava asiantuntija lajien uhanalaisuusluokittelussa.

Maat tai organisaatiot voivat julkaista myös alueellisia punaisia listoja, jotka käsittelevät lajien uhanalaisuusriskiä yksittäisillä poliittisen vallankäytön alueilla. Suomessa punaisia listoja on julkaistu yhteensä neljä. Aiemmin uhanalaisuutta on arvioitu vuosina 1986, 1992 ja 2010. Tuorein uhanalaisarviointi Suomen lajeista on julkaistu vuonna 2010.

Comments are closed.