Saimaannorpan suojelu

Saimaannorppa on eräs maailman harvinaisimmista hylkeistä ja norpan alalaji, jota tavataan ainoastaan Saimaan järvialtaassa Suomessa. Saimaannorppa on ainoa kotoperäinen nisäkäslajimme. Saimaannorppa jäi viimeisimmän jääkauden jälkeen tapahtuneen maan kohoamisen seurauksena saarroksiin Saimaalle noin 8 000 vuotta sitten. Norpat metsästettiin lähes sukupuuttoon 1900-luvulla. Vaikka norppa onkin nyt rauhoitettu laji, ihminen on edelleen sen tulevaisuuden suurin uhka.

Saimaannorpan tulevaisuutta uhkaavat monet tekijät. Yksi niistä on ilmastonmuutos, koska norpan poikasten selviytymiselle on elintärkeää, että lunta ja jäätä on riittävästi. Norppa rakentaa lumesta luolamaisen pesän, jonne se synnyttää poikasensa. Pesimiseen liittyy myös muita riskejä. Ranta-asutus ja varsinkin moottorikelkkailu uhkaavat joka talvi norppien hyvin häiriöherkkää pesintäaikaa. Moottorikelkkailua pitäisikin välttää Saimaan rannoilla ja saarten ja luotojen läheisyydessä.

Jos pesimiskausi onnistuu, kohtaavat nuoret kuutit uusia haasteita. Ne eivät osaa varoa kalaverkkoja, joihin ne jäävät helposti kiinni ja hukkuvat. Sivusaaliskuolleisuus on saimaannorppien suurin uhka. Kalanpyydykset koituvat myös monien aikuisten norppien kohtaloksi, mutta tilanne on kuitenkin parantunut merkittävästi sekä vapaaehtoisten että lakisäätöisten rajoitusten myötä.

WWF:n toiminta saimaannorpan suojelemiseksi

WWF on toiminut saimaannorpan suojelemiseksi jo vuodesta 1979 lähtien. Suojelutoiminnan ansiosta saimaannorppien kanta Saimaalla on säilynyt ja noussut hieman kasvuun. Norppa ei ole kuitenkaan niin elinvoimainen laji, että se selviytyisi ilman suojelua vielä jatkossakaan. WWF:n tavoitteina saimaannorpan sukupuuttoon kuolemisen ehkäisemiseksi on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja norppien auttaminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin väistämättömiin muutoksiin sopeutumiseen.

Saimaan norppa-alueilla tärkeitä suojelukeinoja lajin säilyttämiseksi ovat esimerkiksi yhtenäiset verkkokalastuskiellot, vaarallisten verkkojen ja katiskojen sijaan käytettävät turvallisemmat kalanpyydykset, norppiin kohdistuvan häirinnän ehkäiseminen varsinkin lajin pesimäaikana, suojelututkimuksen edistäminen sekä norppaystävällinen kaavoitus ja rakentaminen Saimaan norppa-alueiden rantaseuduilla.

Toimintakeinot

Saimaannorpan suojelemiseksi WWF käyttää kenttätoimintaa, päätöksentekoon vaikuttamista ja tiedon tuottamista sekä pyrkii tekemään yhteistyötä ihmisten ja yritysten kanssa. WWF:n perustama saimaannorpan suojelutyöryhmä aloitti vuonna 1981 norppien pesälaskennat. Nykyään laskennan hoitaa vapaaehtoisista työntekijöistä koostuva joukko Saimaan määrätyillä alueilla. Suojelutyöryhmä rakentaa myös yhdessä vapaaehtoisten kanssa norpille lumettomina talvina apukinoksia. Lisäksi järjestöllä on valmiina öljyntorjuntajoukko mahdollisen öljytuhon varalle Saimaalla.

WWF:n asiantuntijat osallistuvat jäseninä saimaannorpan suojeluhankkeita käsitteleviin virallisiin työryhmiin ja toimikuntiin, joissa he seuraavat erilaisten ehdotusten toteutumista ja vaativat tarvittaessa parannuksia suoritettaviin toimenpiteisiin. WWF pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin esittämälle heille vaatimuksia ja aloitteita norpan suojelua koskien sekä viestittämällä näistä aiheista mediassa. Eräs WWF:n keskeisiä vaatimuksia saimaannorpan suojelemiseksi oli vuonna 2011 toteutunut vapaaehtoisen pesimäalueiden keväisen verkkokalastuskiellon täydentäminen asetuksella aukottomaksi.

WWF tukee saimaannorpan suojelemiseksi ja sen elintapojen selvittämiseksi etsittävien keinojen eteen tehtävää tutkimusta. Tutkimus aloitettiin järjestön 1970-luvun loppupuolella perustetussa asiantuntijatyöryhmässä. WWF rahoittaa Itä-Suomen yliopiston hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää apukinosten käyttämistä talvella tulevaisuuden suojelukeinona. Apukinoksia on käytetty jo useana talvena menestyksekkäästi. WWF rahoittaa myös norpille asennettavia radio- ja satelliittilähettimiä, joiden avulla norppien liikkumisesta hankitaan tietoa suojelutoimien perusteeksi.

Tukea ja yhteistyötä

WWF on saanut tukea työhönsä useilta yrityksiltä saimaannorpan suojelun ja tutkimuksen rahoittamiseen. Yritykset ovat lahjoittaneet järjestölle muun muassa ilmatyynyaluksen ja muita varusteita saimaannorpan poikaslaskentoja varten. Järjestö toimii myös yhteistyössä yksityisten ihmisten kanssa. Vuonna 1982 alkoi vapaaehtoisten verkkokalastuskieltojen solmiminen paikallisten kalastajien kanssa, ja nykyään WWF valistaa Saimaan alueen asukkaita ja kesämökkiläisiä keväiseen verkkokalastuskieltoon ja norpan suojeluun liittyen.

WWF julistaa vuosittain saimaannorppien pesärauhan Saimaan asukkaiden kanssa. Järjestö kehottaa alueen ihmisiä luopumaan verkkokalastuksesta ja ryhtymään saimaannorpan suojelun edelläkävijöiksi. WWF tarjoaa lisäksi yleisölle mahdollisuuden tutustua norppiin sivustollaan Norppagalleriassa. Sivulla voi myös osallistua saimaannorpan suojeluun ja tutkimukseen.

Comments are closed.