Uhanalaiset lajit Suomessa

Maailmalla on monia uhanalaisia lajeja, kuten tiikeri ja lumileopardi. Mutta myös Suomessa jotkut lajit ovat uhanalaisia. Tämä tarkoittaa, että niiden kanta on vähentynyt uhkaavasti niin paljon, että lajin olemassaoloa täytyy suojella. Suomen luonnonsuojeluasetuksessa on lueteltuna runsaat 2000 lajia. Erityisesti suojeltavia on lähes 700 kappaletta.

Uhanalaiset lajit Suomessa

Suojelukeinoja

Uhanalaisia lajeja voidaan suojella pitämällä huolta, ettei niiden esiintymispaikkaa hävitetä tai heikennetä. ELY-keskus määrittelee tämän alueen. Lajeille voidaan määritellä myös erityinen suojeluohjelma, jonka tarkoituksena on suojella uhanalaista lajia.

Uhanalaiset eläimet

Suomen nisäkkäistä uhanalainen on esimerkiksi liito-orava. Se on Suomessa tiukasti suojeltu ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on suojeltava. Sen määrä Suomessa vähenee koko ajan, sillä lajille sopivien metsien määrä vähenee. Niitä asustaakin paljon kaupunkien laidoilla, joka ei suoranaisesti ole niille sopivin elinympäristö. Liito-oravien kantaa on tutkittu eri puolilla Suomea, eikä millään alueella ole havaittu kannan kasvua. Päinvastoin: kanta on pienentynyt alueesta riippuen 20 – 58 prosenttia. Naali on Suomessa äärimmäisen uhanalainen. Se on häviämässä myös muistakin Pohjoismaista. Naalia metsästettiin ennen niin paljon, että sen kanta pieneni lähes sukupuuttoon asti. Laji rauhoitettiin vuonna 1940, mutta se on edelleen vaarassa kadota kokonaan. Suomessa naaleja on vuosittain vain 5-10 kappaletta. Pohjoismaissa sama luku on noin 250. Naalin pelastamiseksi toteutetaan keinoja, kuten ketun metsästys ja ruokintapaikkojen lisääminen. Lajin elvyttäminen vaatii todellisia toimia. Muutoin lajia ei tulevaisuudessa tapaa missään. Saimaannorppa on WWF:n suojelema, vain Suomessa tavattava eläinlaji. Saimaannorppia arveltiin vuonna 2015 olevan 320 kappaletta. Vuonna 2018 samainen luku oli alle 400. Luku on hieman kasvanut, mutta se ei tarkoita, että lajin määrä olisi pidemmällä aikavälillä kasvussa, sillä satunnaisvaihtelu saattaa pudottaa koko kannan lukumäärän olemattomaksi. Saimaannorppa on Suomen ainoa kotoperäinen laji ja sitä halutaan suojella. Se onkin otettu Suomen luonnonsuojeluliiton omaksi tunnuseläimeksi. Saimaannorpan suojelemiseksi voi tehdä lahjoituksen WWF:n sivuilta, joilta voit lukea lisää tietoa tästä upeasta eläimestä. Tunturipöllö on maailmanlaajuisesti uhanalainen. Sitä Suomessa tai koko Skandinaviassa ole lähes lainkaan. Se käyttää pesimisalueinaan maapallon pohjoista tundravyöhykettä. Tunturipöllöjä tavattiin Suomessa vielä 1900-luvun alussa, mutta sen määrä väheni dramaattisesti mm. munien keruun vuoksi jo 1930-lukuun mennessä. Tunturipöllön munat olivat arvokkaita ja niitä kerättiin todella reilusti. Yhdellä myyjällä saattoi olla varastossaan jopa 800 munaa. Tunturipöllöjä myös täytettiin. Laji rauhoitettiin vihdoin vuonna 1962. Suomen sammakkoeläimistä rupilisko on uhanalainen. Lisäksi uhanalaisiin lajeihin lukeutuu reilun parinkymmenen hämähäkkilajin luettelo. Suomessa on myös runsaasti uhanalaisia hyönteisiä, kuten erilaisia kirvoja ja perhosia.

Uhanalaiset kasvit

Suomen uhanalaisiin kasveihin lukeutuu runsas lista sienistä, jäkälistä ja sammaleista. Yksi näistä on piilosammal, joka on ainut lehtivihreätön sammal koko maailmassa. Mäkiorvokki kuuluu Suomen erittäin harvinaisiin kukkiin ja se on rauhoitettu. Sitä on tavattu Suomessa vain muutamilla alueilla, kuten Vammalassa ja Sysmässä. Suomessa metsien laaja käsitely ja kuusettuminen on vaikuttanut sen määrään alentavasti. Lisäksi se jää kakkoseksi muun aluskasvillisuuden peittäessä alueen.Tummahorsma on on ympäri Eurooppaa kasvava kasvi. Suomessa se on kuitenkin harvinaisempi ja se on luokiteltu uhanalaiseksi ja rauhotetuksi lajiksi. Sitä on löydettykin vain muutamilta alueilta, mm. Nauvosta ja Lohjalta. Sen pärjämiseen vaikuttaa hyvin paljon kasvualue. Se vaatii avointa kasvupaikkaa eikä se ole vahva kilpailija muiden lajien kanssa. Sen määrä Suomessa on vähentynyt selvästi mm. avo-ojien vähenemisen, salaojien kaivamisen sekä rakentamisen seurauksena.

Uhanalaiset kasvit

Comments are closed.